Välkommen till 1st media -
din partner för professionell mediaproduktion

Tjänster

För mer information gå in på tjänster

FILM

I dagens digitala era är film ett oumbärligt verktyg för företag som strävar efter att vara minnesvärda och engagerande. Film ger kraftfull visuell berättelse, emotionell koppling, produktvisualisering och varumärkesdifferentiering med mångsidighet, delningspotential och mätbara resultat. En strategisk investering för att utmärka sig.

LJUD

I dagens affärsvärld är differentiering och minnesvärde avgörande. Att integrera ljud i marknadsföring erbjuder en kraftfull väg till framgång. Med emotionell påverkan, minnesvärde, berättande kraft, differentiering, multisensorisk upplevelse, flexibilitet, och tillgänglighet skapar företag starka varumärkesupplevelser.

BILD

I en snabbt konsumerande värld är bilder en oumbärlig resurs för att omedelbart och effektivt förmedla budskap. Genom färgstarka, gripande bilder ökar uppmärksamheten, bygger varumärkesidentitet, underlättar produktpresentation och möjliggör målgruppsanpassning. Bilder stärker webbsidors attraktivitet och har hög delningspotential i sociala medier, vilket ökar varumärkets synlighet. En kraftfull metod för snabb och engagerande kommunikation.

om 1st Media

Under hösten 2022 grundades 1st Media som ett UF-företag av Viktor Liljeberg, ursprungligen som VL Productions UF. Företaget fokuserade på podcast-produktion och grafisk profilering, vilket resulterade i att VL Productions blev en av fyra finalister i årets logotyp i region Blekinge/Bromölla. Efter framgången beslutades det att driva företaget vidare under det nya namnet 1st Media. Sedan dess har företagets kompetens utökats för att erbjuda helhetslösningar för film, ljud och bild, och ytterligare kompetensutveckling är på gång.

Kontakt

Har du några frågor? Vi är alltid öppna att diskutera nya projekt och idéer med er och hur vi kan hjälpa er.